Friday, March 22, 2013

သမၼာက်မ္းစာမွ လက္ေရြးစင္ ပံုဝတၳဳ (၁၄)


ႏိုင္းျမစ္ထဲကေမာေရွ
(က်ဴပင္မ်ားၾကားကပုခက္တစ္လံုး)

ေယာသပ္၏ လက္ထက္တြင္ အီဂ်စ္ျပည္သူျပည္သားမ်ားက အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးမ်ား ကို ၾကင္နာစြာ ဆက္ဆံခဲ႔ၾကတယ္။ ေယာသပ္ ကြယ္လြန္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေသာအခါမွာ ေယာသပ္ကို မသိေသာ ဘုရင္တစ္ပါးး ေပၚထြန္းလာခဲ႔တယ္။ ထိုဘုရင္က အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးမ်ားကို ၾကပ္တည္းစြာ ဖိႏွိပ္ဖို႔နဲ႔ အီဂ်စ္ျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ခိုင္းဖို႔ ဆႏၵရိွလာခဲ႔တယ္။ သူက အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးေတြ အလြန္မ်ားျပားလာၿပီး အင္အား ေတာင့္တင္းလာမွာကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးေတြထဲမွာ ေယာက်္ားေလးေမြးရင္ အကုန္သတ္ပစ္ရမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ႔တယ္။

ဒီလိုအေရးေပၚကာလမွာပဲ အစၥေရးလ္မိသားစုတစ္စုမွာ အလြန္ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ႔ သားေယာက်္ားေလးတစ္ဦးကို ေမြးဖြားခဲ႔တယ္။ သူ႔ရဲ႕မိခင္ဟာ တစ္ခဏတာေတာ့ သူ႔ကို ဖြက္ထားႏိုင္ေပမယ္႔ ေရရွည္မွာ သူမဟာ တျခားနည္းလမ္းေတြကို စဥ္းစားၿပီး သူမရဲ႕ ဆူဆူညံညံလုပ္တတ္ေသာ ကေလးကို အီဂ်စ္လူေတြ လက္ထဲက ကယ္တင္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ရေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္က တစ္ခုခုကိုေတာ့ ျပင္ဆင္ေပးမွာပဲလို႔ သူမ ယံုၾကည္တယ္။

သူမဟာ ဂမာကိုင္းပင္နဲ႔ ပုခက္ကို ယက္လုပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရလံုေအာင္ ေရညိႇ၊ သစ္ေစးတို႔နဲ႔ သုတ္လိမ္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကေလးကို ပုခက္ထဲမွာ ထည့္ၿပီး ျမစ္တစ္ဘက္စြန္း ကိုင္းေတာထဲမွာ ဝွက္ထားလိုက္တယ္။ သူမရဲ႕ (၁၂) ႏွစ္အရြယ္ သမီးျဖစ္သူ မိရအံကိုလည္း ကေလးနဲ႔ မနီးမေဝးမွာ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ တာဝန္ေပးထားခဲ႔တယ္။

မၾကာခင္မွာပဲ ဖာေရာဘုရင္ရဲ႕ သမီးေတာ္ဟာ ေရခ်ဳိးဖို႔အတြက္ သူမ အေႁခြအရံတစ္စုႏွင့္ ေရာက္လာတယ္။ သူတို႔ဟာ ပုခက္ကို ျမင္ေတြ႔သြားၾကတယ္။ ဖာေရာဘုရင္၏ သမီးေတာ္ ျဖစ္သူ မင္းသမီးဟာ အေစခံတစ္ေယာက္ကို လႊတ္ၿပီး ပုခက္ကို ယူေစတယ္။ ပုခက္ကို ဖြင့္လိုက္တဲ႔အခါမွာေတာ့ ကေလးငယ္ဟာ ခ်စ္စဖြယ္ ငိုေႂကြးေနတာ ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ “ဤသူငယ္သည္ အစၥေရးလ္လူမ်ဳိး ျဖစ္လိမ္႔မည္” ဟု မင္းသမီးက အံ႔ၾသစြာ ေရရြတ္တယ္။ သူမဟာ တခဏခ်င္းမွာပဲ ကေလးငယ္ကို အလြန္ခ်စ္ခင္သြားခဲ႔တယ္။

ထိုအခါ ကေလးငယ္အား ေစာင့္ၾကည့္ရန္တာဝန္ေပးချင္း ခံရေသာ အစ္မျဖစ္သူကလည္း ကေလးအတြက္ အစၥေရးလ္ အမ်ဳိးသမီးကေလးထိန္းတစ္ဦး ရွာေဖြေပးရန္ အလိုရိွ မရိွ ေမးေလွ်ာက္ရာ၊ မင္းသမီးက သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခဲ႔တယ္။ ထိုအခါ သူမသည္ အိမ္သို႔ျပန္၍ သူမ၏ မိခင္ျဖစ္သူအား ေဆာင္ယူခဲ႔တယ္။

သူမ ၏ မိခင္ေရာက္ရိွလာေသာအခါ ဖာေရာဘုရင္၏ သမီးေတာ္က “ဤသူငယ္ကို ယူသြား၍ ငါ႔ဖို႔ထိန္းေလာ့။ အခကို ငါေပးမည္” ဟု မိန္႔ေတာ္မူတယ္။ ထို႔ေနာက္ သူငယ္၏ မိခင္သည္ သူ႔ကို ဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ အိမ္သို႔ တဖန္ေဆာင္ယူသြားခဲ႔တယ္။ သူငယ္ကိုလည္း ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္၏ အေၾကာင္းမ်ားကို သြန္သင္ေပးခဲ႔တယ္။

သူငယ္အရြယ္ေရာက္ၿပီး မိခင္ထံမွ ခြာႏိုင္ခ်ိန္ ေရာက္ေသာအခါမွာေတာ့ မင္းသမီးဟာ သူငယ္ကို နန္းေတာ္တြင္းရိွ သူမရဲ႕ အိမ္ေတာ္ကို ေခၚယူထားေလေတာ့တယ္။ သူငယ္ကိုလည္း ေမာေရွ ဟု အမည္ေပးခဲ႔တယ္။
ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၁၊ ၂း၁-၁၀

“ေမာေရွသည္ အသက္အရြယ္ႀကီးေသာအခါ အျပစ္ရိွေသာ ကာမဂုဏ္ကို ခဏ ခံစားျခင္းထက္ ဘုရားသခင္၏ လူတို႔ႏွင့္အတူ ညႇဥ္းဆဲခံရျခင္းကိုသာ သာ၍ အိုရိွသျဖင့္ ၎ အီဂ်စ္ျပည္၏ စည္းစိမ္ထက္ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ကဲ႔ရဲ႕ျခင္းဒုကၡသည္ သာ၍ ျမတ္ေသာစည္းစိမ္ျဖစ္သည္ကို စိတ္ထင္သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းစိတ္ ရိွ၍ ဖာေရာဘုရင္ သမီး၏ သားဟူ၍ ေခၚေဝၚျခင္း အခြင့္ကို ပယ္၏။” - ေဟျဗဲ ၁၁း၂၄-၂၅

0 comments:

Post a Comment