Wednesday, February 20, 2013

သင့္ဆုေတာင္းသံ နားေထာင္ျပင္ဆင္ေသာ ဘုရားရွင္ (၄)

ေရွးဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ ဒူးေခါင္းက အရမ္းနာတဲ႔အတြက္ လမ္းလံုးဝ ေလွ်ာက္လို႔ မရပါဘူး။ လမ္းသြားရင္လည္းပဲ ခြင္ခြင္ၿပီး လဲက်ပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔ ဘုရားေက်ာင္းေရာက္တဲ႔အခါ ေရွ႕ထြက္ၿပီး ဆီလူးဆုေတာင္းခံပါတယ္။ အိမ္မွာလည္း ဆုေတာင္းပါတယ္။ လံုးဝေပ်ာက္သြားရင္ ဘုရားေရွ႕ လူေရွ႕မွာ သက္ေသခံမယ္လို႔လည္း ဘုရားသခင္ကို ကတိေပးထားပါတယ္။

အခုဆိုရင္ လမ္းလံုးဝေလွ်ာက္လို႔ ရသြားပါၿပီ။ ဆုေတာင္းသံကို နားေညာင္းၿပီး အံ႔ၾသဖြယ္ အေျဖေပးတဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရင္း သက္ေသခံပါတယ္။

ေဒၚျမင့္ျမင့္အုန္း (ေရႊျပည္သာ)

Sunday, February 17, 2013

အစြမ္းကိုယ္စီ ဘုရားရွင္ျပင္ဆင္သည္
ဒီေန႔ ဖတ္႐ႈရတဲ႔ ေန႔စဥ္ခြန္အား ပါ အေၾကာင္းအရာေလးက ထိမိလြန္းလို႔ ျပန္ၿပီး ေဝမွ်ေပးခ်င္ပါတယ္။

"အမႈေတာ္ေဆာင္ရန္ စြမ္းရည္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွေသာ္လည္း၊ လူအသီးသီး၌ရိွေသာ စြမ္းရည္မ်ားကို ေပးေတာ္ မူေသာ အရွင္ကား တစ္ပါးတည္း ရိွ၏။" (ေခတ္သံုး) ၁ေကာ ၁၂း၆

လူတိုင္းက ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ အထင္ႀကီးတဲ႔စိတ္ေလး ဝင္သြားတတ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ္႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ စာသင္ခန္းထဲမွာျဖစ္ျဖစ္၊ အသင္းေတာ္မွာျဖစ္ျဖစ္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က အလုပ္နည္းနည္းပဲ လုပ္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕က မ်ားမ်ားလုပ္ၾကတယ္။ ကိုယ္လုပ္ႏိုင္တာေရာ၊ မလုပ္ႏိုင္တာေရာပါ လုပ္ေနၾကရတဲ႔သူတခ်ဳိ႕ရိွတယ္။ အဲလို အလုပ္ေတြအမ်ားႀကီးလုပ္ေနရေတာ့ ေနရာတကာ ကိုယ္မပါမၿပီး ပံုစံျဖစ္လာၿပီး ယိုင္လဲဖို႔ျဖစ္လာတယ္။ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္အထင္ႀကီးစိတ္ဝင္လာတတ္တာမ်ဳိးပါ။ ဒီစိတ္ေလးကို ဆင္ျခင္ႏိုင္ဖို႔ ဒီေန႔ဖတ္႐ႈရတဲ႔အေၾကာင္းအရာေလးက ေစာင္းေပးေျပာျပ ေထာက္ျပသြားပါတယ္။ ေရာမၿမိဳ႔ရိွ ပထမရာစုႏွစ္ အသင္းေတာ္ ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရတာကို ပံုဥပမာေပးသြားပါတယ္။ အျခားသူမ်ား မလုပ္ႏိုင္တဲ႔အရာကို သူတို႔လုပ္ႏိုင္တဲ႔အခါ အခ်ဳိ႕သူမ်ားက မိမိတို႔ ထင္သင့္တာထက္  ပိုၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္ကို ထင္ၾကတယ္ (ေရာမ ၁၁း၃)။ ဒါေပမဲ႔ ရွင္ေပါလုက "အဂၤါအမ်ားသည္ ေဆာင္ရြက္စရာအမႈ တစ္ခုတည္းမရိွ" လို႔ သတိေပးသြားပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဆုေက်းဇူးေတြကို တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး မတူညီစြာ ရရိွ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကပါတယ္။ ဒီဆုေက်းဇူးေတြကို ဘုရားသခင္ ေပးအပ္ထားတာဟာ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ အေစခံဖို႔မဟုတ္ဘဲ၊ သူတပါးကို အေစခံဖို႔ ေပးအပ္ထား တာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေစခံရာမွာလည္း ပ်င္းရိျခင္း၊ ဖင့္ႏြဲျခင္းမရိွဘဲ တကယ္႔ကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အေစခံဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ သတိေပးထားပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ လူ-လူခ်င္းကို အေစခံေနတာမဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္ကို အေစခံေနလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးစိတ္ အျမဲေမြးဖို႔လည္း မွာထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ အျခားသူေတြ ဘာကိုလုပ္တယ္၊ ဘာကိုမလုပ္ဘူး စတာေတြကို ေခ်ာင္းၾကည့္မေနဘဲ၊ ဘုရားသခင္က ဒီေန႔ သူ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ သင့္ကို ဘယ္လို အသံုးျပဳႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုပဲ ဆင္ျခင္ၾကည့္႐ႈဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္က သူအလိုရိွတဲ႔အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆုေက်းဇူးေတြ ေပးသနားၿပီး ျဖစ္လို႔ပါ။ အျခားသူေတြနဲ႔ မိမိကိုယ္ကို မႏိႈင္းယွဥ္ဘဲ ကိုယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းတဲ႔ မိမိရဲ႕ အရိွအတိုင္းကိုသာ ေရာင့္ရဲျခင္းရိွဖို႔ ဆုေတာင္းအားယူလိုက္ဖို႔ ေမတၱာနဲ႔ ထပ္ဆင့္ေဝငွလိုက္ရပါတယ္။

သင့္ဆုေတာင္းသံ နားေထာင္ျပင္ဆင္ေသာ ဘုရားရွင္ (၃)

ကၽြန္မမွာ (၂) ႏွစ္အတြင္း အေႂကြးသိန္း (၁၀၀) ေက်ာ္ ရိွပါတယ္။ အေႂကြးက အေရးတႀကီးေပးရမွာ မဟုတ္တဲ႔အျပင္ သိန္း (၁၀၀) ေက်ာ္ေခ်းေပးတဲ႔ အစ္မလို ခင္မင္တဲ႔မိတ္ေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို ရခဲ႔တာလည္း ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ အေႂကြးေၾကဖို႔ တိုက္ခန္းေရာင္းရင္ေတာင္ မေၾကပါဘူး။ တိုက္ေဟာင္းျဖစ္ေနလို႔ ေဈးမရတဲ႔အခ်ိန္မွာ တိုက္သစ္ျပန္ေဆာက္ဖို႔ ျဖစ္လာေပမဲ႔ ႀကိဳၿပီး ေရာင္းရင္လည္း အရစ္က် ျဖစ္ျပန္တယ္။

ဝယ္သူလာတဲ႔အခါ ႏွစ္ပံုေပးၿပီး တစ္ပံုခ်န္ျပန္တယ္။ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိရင္ အရစ္က်လည္း မဟုတ္ဘဲ တစ္ပတ္အတြင္း အျမန္ေရာင္းရၿပီး ေငြအေၾကရဖို႔ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွာ ဆုေတာင္းခဲ႔ပါတယ္။ အံ႔ၾသဖြယ္ရာ ဘုရားသခင္က အေျဖေပးခဲ႔ပါတယ္။ လိုခ်င္တဲ႔ေဈးထက္ (၁၅) သိန္း ပိုရတဲ႔အျပင္ အရစ္က်လည္း မဟုတ္တဲ႔အတြက္ ဆုေတာင္းသံကို နားေညာင္းၿပီး အံ႔ၾသဖြယ္ အေျဖေပးတဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရင္း သက္ေသခံပါတယ္။

ေဒၚေယ႔နပ္ (ေခၚ) ေသာင္းေသာင္း

Tuesday, February 5, 2013

ေနာက္ဆံုးေသာကာလ နိမိတ္ပုပၸမ်ား

ေရွးေရွးက တပည့္ေတာ္မ်ားလည္း စိတ္ဝင္စား၍ "ကိုယ္ေတာ္သည္ ႂကြလာ၍ ဤကပ္ကမၻာကုန္ေသာ ပုပၸနိမိတ္သည္ အဘယ္နိမိတ္ျဖစ္မည္ကိုလည္းေကာင္း အမိန္႔ရိွေတာ္မူပါ..." ဟု ပူဆာခဲ႔ၾကပါသည္။ စင္စစ္ ေနာက္ဆံုးေသာကာလကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ နိမိတ္လကၡဏာအားျဖင့္သာ သိႏိုင္ပါသည္။

ေအာက္ပါအခ်က္ နိမိတ္ပုပၸမ်ားက ေနာက္ဆံုးေသာကာလကို ေဖာ္ျပလ်က္ ရိွပါ၏။
(၁) ေလ႔လာသင္ၾကားမႈ အလြန္တိုးပြားျခင္း။ (ဒံ၊ ၁၂း၄။ မ၊ ၂၄း၁၄)
(၂) သဘာဝေဘးဒုကၡမ်ား အလြန္မ်ားျပားျခင္း။ (မ၊ ၂၄း၇။ လု၊ ၂၁း၂၆)
(၃) ဆိုးယုတ္မႈ တိုးပြားၿပီး စစ္မက္အဂၤါ ထူေျပာျခင္း။ (၂တိ၊ ၃း၁-၁၃။ မ၊ ၂၄း၆)
(၄) လိင္တူဆက္ဆံမႈ အႏွံ႔အျပားျဖစ္ပြားျခင္း။ (လု၊ ၁၇း၂၈-၃၀)
(၅) စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကို စြန္႔ပယ္သူမ်ားျပားျခင္း။ (၂သက္၊ ၂း၂-၃)
(၆) ခရစ္ယာန္မ်ားကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈတိုးပြားျခင္း။ (မ၊ ၂၄း၉-၁၀) 
စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

သခင္ေယ႐ႈက ထိုအေၾကာင္းအရာအလံုးစံုကို ျမင္ရလွ်င္ လူသားသည္ ေရာက္လုနီးသည္ကို သိမွတ္ၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။ ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ နိမိတ္မ်ားသည္ ယခုအခါ အေတာ္ပင္ ျပည့္စံုလာတာကိုး။


Credit: ဆိုး ျပဳစုသည့္ ညစဥ္ခြန္အား မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။