Thursday, March 21, 2013

သမၼာက်မ္းစာမွ လက္ေရြးစင္ ပံုဝတၳဳ (၁၃)ေယာသပ္၏အစ္ကိုမ်ား အီဂ်စ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရိွလာျခင္း
(သူ၏ အိပ္မက္မ်ား အမွန္တကယ္ျဖစ္လာၿပီ။)

အီဂ်စ္ျပည္မွာ ဒုတိယမင္းအျဖစ္ကို ရရိွၿပီးေနာက္ ေယာသပ္ဟာ သူလုပ္ေဆာင္စရာရိွတဲ႔ အလုပ္ေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ သစၥာရိွစြာ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အစာေရစာႂကြယ္ဝေပါမ်ားတဲ႔ ခုနစ္ႏွစ္ဟာ လ်င္ျမန္စြာနဲ႔ ကုန္လြန္သြားခဲ႔ၿပီး၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးရာ ႏွစ္မ်ားစတင္ေရာက္ရိွလာခဲ႔ပါတယ္။ ေယာသပ္ရဲ႕ မိသားစုေနထိုင္ရာ ခါနာန္ျပည္မွာေတာင္ အစာေရစာ ရွားပါးလာၿပီျဖစ္တယ္။ ထိုအခါ ဖခင္ ယာကုပ္သည္ အီဂ်စ္ျပည္၌ စပါးရိွေၾကာင္း ၾကားရ၍ ေယာသပ္၏ အစ္ကို ဆယ္ေယာက္တို႔အား စပါးဝယ္ရန္ ေစလႊတ္ခဲ႔တယ္။

အစ္ကိုတို႔ဟာ အီဂ်စ္ျပည္ကို ေရာက္ရိွၿပီး စပါးဝယ္ရန္ ေယာသပ္ထံသို႔ ေရာက္ရိွလာၾက၍ ေယာသပ္ကို မမွတ္မိၾကေသာ္လည္း ေယာသပ္က သူတို႔ကို မွတ္မိခဲ႔တယ္။ အစ္ကိုေတြဟာ သူ႔ေရွ႕မွာ ဒူးၫႊတ္ၿပီး ေခါင္းကို ေျမႀကီးႏွင့္ထိကာ ပ်တ္ဝပ္အ႐ိုအေသေပးေနၾကတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေယာသပ္ဟာ သူ႔အိပ္မက္ကို ျပန္သတိရေနမယ္ဆိုတာ သံသယရိွစရာမလိုပါဘူး။ ေယာသပ္ဟာ သူ႔အစ္ကိုေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ အရင္လို ဆိုးညစ္တဲ႔ အက်င့္ဆိုးေတြ ရိွေနေသးလားဆိုတာ စမ္းသပ္ဖို႔အတြက္ သူတို႔ကို ခပ္တန္းတန္း ဆက္ဆံဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ သူလွ်ဳိလာလုပ္တယ္ဆိုတဲ႔အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ သူတို႔ကို ေထာင္ထဲမွာ သံုးရက္ ဆြဲထည့္ထားလိုက္တယ္။ သည့္ေနာက္မွာေတာ့ ရိွေမာင္ ကို ခ်န္ထားၿပီး က်န္တဲ႔ အစ္ကိုေတြအားလံုးကို လႊတ္လိုက္တယ္။ ေနာက္တစ္ေခါက္မွာ သူတို႔ ညီအငယ္ဆံုး ဗယၤာမိန္မပါရင္ ထပ္မလာခဲ႔နဲ႔လို႔လည္း ေယာသပ္က သူတို႔ကို သတိေပးလိုက္တယ္။

မၾကာခင္မွာပဲ ဂ်ဳံစပါးေတြ ကုန္သြားျပန္တယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ေယာသပ္ရဲ႕ အစ္ကိုေတြမာ ေရြးခ်ယ္စရာ မရိွေတာ့ဘူး။ ဗယၤာမိန္ကို ေခၚၿပီး အီဂ်စ္ျပည္ကို ထပ္မံ ခရီးျပဳၾကျပန္တယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ညီအစ္ကိုေတြ အားလံုး ေယာသပ္ေရွ႕မာ ဦးၫႊတ္ျပပ္ဝပ္ၾကရတယ္။

ေယာသပ္က သူတို႔ကို ညစာနဲ႔ တည္ခင္းဧည့္ခံတယ္။ သူတို႔အတြက္ စားပြဲမွာ ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္ ေနရာခ်ထားေပးတယ္။ သူတို႔ဟာ အလြန္ပဲ အံ႔ၾသကုန္ၾကတယ္။ တိုင္းတပါးသားဘုရင္ဟာ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး သူတို႔ အသက္ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္ကို သိသလဲဆိုတာ စဥ္းစားလို႔ မရၾကဘူး။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေယာသပ္ဟာ ရင္ထဲမွာ အလြန္ဝမ္းနည္းလာတဲ႔အတြက္ မ်က္ရည္ကို မထိန္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ သူ႔ရဲ႕အခန္းထဲကို ျပန္ၿပီး တိတ္တဆိတ္ မ်က္ရည္ေတြ က်ရွာတယ္။

ေယာသပ္ဟာ သူ႔အစ္ကိုေတြ ႐ိုးသားမႈ ရိွမရိွ ဒီတစ္ႀကိမ္ ထပ္မံစစ္ေဆးၿပီးတဲ႔အခါမွာေတာ့ သူတို႔မွာ ဆုိးညစ္တဲ႔ အက်င့္ဆိုးမ်ား မရိွေတာ့ဘူးဆိုတာ သိလိုက္ရၿပီ။ သူ႔ရဲ႕ အေစခံေတြနဲ႔ ကိုယ္ရံေတာ္ေတြကို အခန္းထဲက ထြက္သြားဖို႔ အမိန္႔ေပးလိုက္တယ္။ သည့္ေနာက္မွာေတာ့ ေယာသပ္ဟာ က်ယ္ေသာအသံနဲ႔ “ကၽြႏ္ုပ္သည္ အီဂ်စ္ျပည္သို႔ ေရာင္းလိုက္ေသာ သင္တို႔ညီ ျဖစ္ပါ၏” ဟု ေျပာၿပီး ငိုေႂကြးေတာ့တယ္။ ထို႔ေနာက္ သူ၏ ညီအစ္ကိုမ်ားအား မ်က္ရည္လည္ရြဲ နမ္း၍ ႏႈတ္ဆက္ေလရွာတယ္။

ေယာသပ္ဟာ အစားအေသာက္မ်ား၊ လွည္းမ်ားကို ေပး၍ အစ္ကိုတို႔အား အိမ္ျပန္ေစတယ္။ သူတို႔ကိုလည္း ဖခင္ ယာကုပ္ႏွင့္တကြ တစ္မိသားစုလံုး အီဂ်စ္ျပည္သို႔ ျပန္ေခၚလာမည္အေၾကာင္း မွာခဲ႔တယ္။
ကမၻာဦးက်မ္း ၄၁-၄၆

“ငါ႔ပညတ္ဟူမူကား၊ ငါသည္ သင္တို႔ကို ခ်စ္သည့္နည္းတူ၊ သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကေလာ့။” - ေယာ ၁၅း၁၂

0 comments:

Post a Comment